FOJE

فوزيه فرودنيا پس از فارغ التحصيلی در رشته ارتباط تصويری (گرافيك) از دانشگاه هنر تهران در سال ١٣٩٠، فعاليت خود را در زمينه طراحي لباس تحت عنوان "فُژه" به صورت تجربي آغاز كرد. هدف او از راه اندازي "فُژه" ايجاد يك ارتباط قوی ميان هنر و صنعت پوشاك است، و در واقع پوشاك را بهانه ای براي بيان برداشتهای خود از هرآنچه در اطرافش وجود داشته و يا دارد ميداند. او سعي دارد هنر را به شكلي جدايی ناپذير و در قالب پوشاك، با حفظ جنبه های كاربردی آن وارد زندگي روزمره كند، آن را از قالب كتاب و آثار هنری درآورده و قابل دسترسی كند. تا مردم با آن مانوس تر باشند و احساس راحتی و نزديكی كنند كلكسيون جديد او با نام "بيگانه"برداشتی نو از لباسهای عبايی شكل دوران رنسانس و بعد از آن است......

There are no products matching the selection

This is a custom CMS block displayed if category is empty.
You can replace it with any custom content.