SOLOUK

‎محی امیرخانی (کارشناس مدیریت) و یوشا بشیر (هنرمند تجسمی) با نگاهی بر گرفته از هنرهای تجسمی با نام سُلوک به طراحی لباس مشغول هستند. آنان با رویکردی مینیمال و در عین حال با بهره گیری از ترکیب بندی های پیچیده، همبستگی و پویایی بصری را در مجموعه های خود به نمایش می گذارند. برش های نامتقارن، چرخش فرم ها در لباس، استفاده از پارچه های طبیعی و کاربردی بودن، از ارکان طراحی ُسلوک می باشد............

۱۰ آیتم

تا بر صفحه

۱۰ آیتم

تا بر صفحه